THE FINTECH BOOK - Công nghệ đầu tư tài chính danh cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng
Tác giả: Susanne Chishti và Janos Barberis
Lĩnh vực: Kinh doanh Loại sách: Sách in
(1 đánh giá)
0 đ
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển (VNPost)
Tình trạng: Hết hàng
Số lượng:
0
Bạn chưa đăng nhập
/ 1
Bạn chưa đăng nhập
THE FINTECH BOOK - Công nghệ đầu tư tài chính danh cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng
Tác giả:  Susanne Chishti và Janos Barberis
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại sách: Sách in
0 đ
(1 đánh giá)
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển (VNPost)
Tình trạng: Hết hàng
Số lượng:
0