Tạp chí Sinh học (Journal of Biology)/ Tiếng Anh- Tiếng Việt/ Volume 41, number 2, 2019
Tác giả: Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief)
Lĩnh vực: Tạp chí khoa học Loại sách: Sách in
(0 đánh giá)
0 đ
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển (VNPost)
Tình trạng: Hết hàng
Số lượng:
0
Bạn chưa đăng nhập
/ 1
Bạn chưa đăng nhập
Tạp chí Sinh học (Journal of Biology)/ Tiếng Anh- Tiếng Việt/ Volume 41, number 2, 2019
Tác giả:  Editorial Board: Khuat Dang Long (Editor-in-chief), Nguyen Duc Thanh- Nguyen Van Sinh (Deputy editor-in-chief)
Lĩnh vực: Tạp chí khoa học
Loại sách: Sách in
0 đ
(0 đánh giá)
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển (VNPost)
Tình trạng: Hết hàng
Số lượng:
0