Tác giả: Nhiều tác giả
Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Cuốn sách giới thiệu một cách tương đối hệ thống, toàn diện về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và ý nghĩa thời đại của nó, với nội dung gồm 4 phần chính:
Phần 1: Điện Biên trong lịch sử
Phần 2: Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ
Phần 3: Một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội về chiến thắng Điện Biên Phủ
Phần 4: Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu
Giá: 131,250 đ -25%
175,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại
Tác giả:  Nhiều tác giả Loại sách: Kinh điển
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho : 50 cuốn
131,250 đ -25%
175,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách giới thiệu một cách tương đối hệ thống, toàn diện về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và ý nghĩa thời đại của nó, với nội dung gồm 4 phần chính:
Phần 1: Điện Biên trong lịch sử
Phần 2: Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ
Phần 3: Một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội về chiến thắng Điện Biên Phủ
Phần 4: Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top