Tác giả: TS. Nguyễn Quang Duệ - TS. Đào Thị Thu Trang
Nghiệp vụ Đấu thầu
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 406 cuốn
Khi xã hội ngày càng phát triển, việc mua bán hàng hóa, dịch vụ càng được đòi hỏi một cách kỹ lưỡng  thì đấu thầu chính là phương thức giúp người mua có thể có thể lựa chọn cho mình một đơn vị, đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ tốt nhất. Đấu thầu là quá trình thực hiện một hoạt động mua bán đặc biệt mà người mua yêu cầu một hoặc nhiều người bán cung cấp những hồ sơ chào bán cho một dịch vụ công trình hoặc hàng hóa cần mua nào đó và trên cơ sở những tài liệu minh chứng về năng lực kinh nghiệm, khả năng cung cấp, đặc tính hàng hóa, dịch vụ để người mua sẽ lựa chọn cho mình những người bán hàng tốt nhất.
Cuốn sách “Nghiệp vụ đấu thầu” do TS. Nguyễn Quang Duệ - TS. Đào Thị Thu Trang biên soạn được giới thiệu với bạn đọc như một cuốn sách chuyên khảo về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Nội dung cuốn sách bao gồm 7 chương: Chương 1- Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu; Chương 2- Chuẩn bị đấu thầu; Chương 3- Tổ chức đấu thầu; Chương 4- Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu; Chương 5- Kết thúc đấu thầu; Chương 6- Tổ chức các hình thức đấu thầu; Chương 7- Quản lý hoạt động đấu thầu.
Giá: 63,750 đ -25%
85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Nghiệp vụ Đấu thầu
Tác giả:  TS. Nguyễn Quang Duệ - TS. Đào Thị Thu Trang Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Quang Duệ - TS. Đào Thị Thu Trang
Còn trong kho : 406 cuốn
63,750 đ -25%
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Khi xã hội ngày càng phát triển, việc mua bán hàng hóa, dịch vụ càng được đòi hỏi một cách kỹ lưỡng  thì đấu thầu chính là phương thức giúp người mua có thể có thể lựa chọn cho mình một đơn vị, đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ tốt nhất. Đấu thầu là quá trình thực hiện một hoạt động mua bán đặc biệt mà người mua yêu cầu một hoặc nhiều người bán cung cấp những hồ sơ chào bán cho một dịch vụ công trình hoặc hàng hóa cần mua nào đó và trên cơ sở những tài liệu minh chứng về năng lực kinh nghiệm, khả năng cung cấp, đặc tính hàng hóa, dịch vụ để người mua sẽ lựa chọn cho mình những người bán hàng tốt nhất.
Cuốn sách “Nghiệp vụ đấu thầu” do TS. Nguyễn Quang Duệ - TS. Đào Thị Thu Trang biên soạn được giới thiệu với bạn đọc như một cuốn sách chuyên khảo về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Nội dung cuốn sách bao gồm 7 chương: Chương 1- Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu; Chương 2- Chuẩn bị đấu thầu; Chương 3- Tổ chức đấu thầu; Chương 4- Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu; Chương 5- Kết thúc đấu thầu; Chương 6- Tổ chức các hình thức đấu thầu; Chương 7- Quản lý hoạt động đấu thầu.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Sách rất hay!
back to top