Tác giả: PGS,TS Lê Văn Yên
Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 885 cuốn
Nội dung cuốn sách bao gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người hoặc chính những câu chuyện và những việc mà Người đã kể, đã làm; dựa vào đó cuốn sách cung cấp thêm những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và những lời căn dặn của Người, để giúp bạn đọc hiểu biết thêm, để suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Giá: 51,000 đ -25%
68,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:  PGS,TS Lê Văn Yên Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : PGS,TS Lê Văn Yên
Còn trong kho : 885 cuốn
51,000 đ -25%
68,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách bao gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người hoặc chính những câu chuyện và những việc mà Người đã kể, đã làm; dựa vào đó cuốn sách cung cấp thêm những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và những lời căn dặn của Người, để giúp bạn đọc hiểu biết thêm, để suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top