Tác giả: TS. Nguyễn Văn Khoan
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 27 cuốn
Nội dung sách là những câu chuyện ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Đọc cuốn sách chúng ta sẽ thấy được giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt qua các bài viết, cảm nhận được những bài học lý tưởng và đạo đức làm người từ tấm gương Bác, để theo đó cố gắng học tập tư tưởng không ngừng tiến bộ.
Giá: 131,250 đ -25%
175,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà
Tác giả:  TS. Nguyễn Văn Khoan Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Khoan
Còn trong kho : 27 cuốn
131,250 đ -25%
175,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung sách là những câu chuyện ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Đọc cuốn sách chúng ta sẽ thấy được giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt qua các bài viết, cảm nhận được những bài học lý tưởng và đạo đức làm người từ tấm gương Bác, để theo đó cố gắng học tập tư tưởng không ngừng tiến bộ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top