Tác giả: TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng
An ninh trong các hệ thống thông tin di động (WLAN, 4G và 5G)
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 475 cuốn
Thông tin di động đã phát triển qua nhiều thế hệ và đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Các dịch vụ di động băng rộng của các hệ thống thông tin di động 34, 4G và gần đây là 5G đã hình thành một lối sống mới trong đó thông tin đa dạng đến ta ở mọi nơi mọi lúc. Các giao dịch kinh doanh có thể thực hiện trong thời gian thực cho phép giảm thiểu trễ và tăng năng suất tối đa. Cùng với sự phát triển của nó là những thách thức đối với các nhà cung cấp dịch vụ di động. Một trong những thách thức đó chính là vấn đề an ninh trong di động. Nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến nhiều thiệt hại to lớn. Những thách thức này đặt ra các yêu cầu cho các nhà cung cấp dịch vụ về vấn đề nhận thực và bảo mật cho thông tin vô tuyến và di động để bảo vệ quyền lợi của người dùng và lợi ích của chính bản thân các nhà cung cấp. Để cung cấp những kiến thức cụ thể về việc đảm bảo an ninh trong các hệ thống thông tin di động, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “An ninh trong các hệ thống thông tin di động” do TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng đã dày công biên soạn. Nội dung sách gồm 6 chương, cụ thể như sau: Chương 1. Tổng quan an ninh trong các hệ thống truyền thông Chương 2. Các công nghệ nối mạng số liệu và an ninh mạng   Chương 3. An ninh trong các mạng LAN không dây       Chương 4. An ninh trong 4GLTE/SAE      Chương 5. An ninh trong WiMAX      Chương 6. An ninh mạng 5G Hy vọng, cuốn sách sẽ thực sự hữu ích cho sinh viên các trường đại học, các chuyên gia, các cán bộ quản lý và kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin di động.
Giá: 138,750 đ -25%
185,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
An ninh trong các hệ thống thông tin di động (WLAN, 4G và 5G)
Tác giả:  TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng
Còn trong kho : 475 cuốn
138,750 đ -25%
185,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thông tin di động đã phát triển qua nhiều thế hệ và đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Các dịch vụ di động băng rộng của các hệ thống thông tin di động 34, 4G và gần đây là 5G đã hình thành một lối sống mới trong đó thông tin đa dạng đến ta ở mọi nơi mọi lúc. Các giao dịch kinh doanh có thể thực hiện trong thời gian thực cho phép giảm thiểu trễ và tăng năng suất tối đa. Cùng với sự phát triển của nó là những thách thức đối với các nhà cung cấp dịch vụ di động. Một trong những thách thức đó chính là vấn đề an ninh trong di động. Nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến nhiều thiệt hại to lớn. Những thách thức này đặt ra các yêu cầu cho các nhà cung cấp dịch vụ về vấn đề nhận thực và bảo mật cho thông tin vô tuyến và di động để bảo vệ quyền lợi của người dùng và lợi ích của chính bản thân các nhà cung cấp. Để cung cấp những kiến thức cụ thể về việc đảm bảo an ninh trong các hệ thống thông tin di động, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “An ninh trong các hệ thống thông tin di động” do TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng đã dày công biên soạn. Nội dung sách gồm 6 chương, cụ thể như sau: Chương 1. Tổng quan an ninh trong các hệ thống truyền thông Chương 2. Các công nghệ nối mạng số liệu và an ninh mạng   Chương 3. An ninh trong các mạng LAN không dây       Chương 4. An ninh trong 4GLTE/SAE      Chương 5. An ninh trong WiMAX      Chương 6. An ninh mạng 5G Hy vọng, cuốn sách sẽ thực sự hữu ích cho sinh viên các trường đại học, các chuyên gia, các cán bộ quản lý và kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin di động.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top