Tác giả: PGS.TS Nguyễn Xuân Huy
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình ( tập 5 )
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 482 cuốn
Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình trong Pascal, C++ và Java cho các bạn học sinh, sinh viên và những bạn đọc muốn tự hoàn thiện tri thức trong lĩnh vực giải thuật và lập trình; Cuốn sách “Sáng tạo trong thuật toán và lập trình” (tập 5) tiếp nối 4 tập trước đã xuất bản do PGS, TSKH. Nguyễn Xuân Huy biên soạn giới thiệu các kỹ thuật lập trình được minh họa qua những bài toán cụ thể tương đương với trình độ nâng cao của học sinh và sinh viên. Các kỹ thuật lập trình và phương pháp xây dựng thuật giải cho những bài toán thường được dùng rộng rãi trong quá trình thiết kế và cài đặt các phần mềm ứng dụng trong thực tiễn, vì vậy việc sớm làm chủ các tri thức này mới thật sự là cần thiết. Cuốn sách này cung cấp các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Free Pascal, Dev C++ và Java để bạn đọc tiện so sánh với lời giải của mình.
Giá: 63,750 đ -25%
85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình ( tập 5 )
Tác giả:  PGS.TS Nguyễn Xuân Huy Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Xuân Huy
Còn trong kho : 482 cuốn
63,750 đ -25%
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình trong Pascal, C++ và Java cho các bạn học sinh, sinh viên và những bạn đọc muốn tự hoàn thiện tri thức trong lĩnh vực giải thuật và lập trình; Cuốn sách “Sáng tạo trong thuật toán và lập trình” (tập 5) tiếp nối 4 tập trước đã xuất bản do PGS, TSKH. Nguyễn Xuân Huy biên soạn giới thiệu các kỹ thuật lập trình được minh họa qua những bài toán cụ thể tương đương với trình độ nâng cao của học sinh và sinh viên. Các kỹ thuật lập trình và phương pháp xây dựng thuật giải cho những bài toán thường được dùng rộng rãi trong quá trình thiết kế và cài đặt các phần mềm ứng dụng trong thực tiễn, vì vậy việc sớm làm chủ các tri thức này mới thật sự là cần thiết. Cuốn sách này cung cấp các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Free Pascal, Dev C++ và Java để bạn đọc tiện so sánh với lời giải của mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top