Tác giả: TS. Ao Thu Hoài
Lãnh Đạo - Từ khoa học đến nghệ thuật
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 406 cuốn
      Lãnh đạo đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thiếu người lãnh đạo có năng lực được ví như một đơn vị chiến đấu thiếu vị tướng tài chỉ huy hoặc một con thuyền vượt thác ghềnh thiếu đi một người thuyền trưởng dũng cảm, mưu trí. Bởi vậy, để đảm bảo cho sự thành công không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong dài hạn, doanh nghiệp cần phải tìm cho mình một người lãnh đạo có năng lực thực sự, đủ sức chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến bến thành công trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi.        Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản của hoạt động lãnh đạo dưới góc độ quản trị: lợi ích, nền tảng, các cách thức ứng dụng       
Giá: 108,750 đ -25%
145,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Lãnh Đạo - Từ khoa học đến nghệ thuật
Tác giả:  TS. Ao Thu Hoài Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Ao Thu Hoài
Còn trong kho : 406 cuốn
108,750 đ -25%
145,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
      Lãnh đạo đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thiếu người lãnh đạo có năng lực được ví như một đơn vị chiến đấu thiếu vị tướng tài chỉ huy hoặc một con thuyền vượt thác ghềnh thiếu đi một người thuyền trưởng dũng cảm, mưu trí. Bởi vậy, để đảm bảo cho sự thành công không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong dài hạn, doanh nghiệp cần phải tìm cho mình một người lãnh đạo có năng lực thực sự, đủ sức chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến bến thành công trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi.        Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản của hoạt động lãnh đạo dưới góc độ quản trị: lợi ích, nền tảng, các cách thức ứng dụng       
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top