Tác giả: Nguyễn Văn Khoan
Việt - Lào Hai nước chúng ta
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 50 cuốn
Cuốn sách tập hợp một số công trình khoa học viết về một số chủ đề đã công bố trên các sách báo, tạp chí, được sắp xếp theo  thời gian lịch sử đáp ứng yêu  cầu của bạn đọc khao khát tìm hiểu một vấn đề lớn của lịch sử hai nước, đồng thời có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Giá: 101,250 đ -25%
135,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Việt - Lào Hai nước chúng ta
Tác giả:  Nguyễn Văn Khoan Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Tác giả : Nguyễn Văn Khoan
Còn trong kho : 50 cuốn
101,250 đ -25%
135,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách tập hợp một số công trình khoa học viết về một số chủ đề đã công bố trên các sách báo, tạp chí, được sắp xếp theo  thời gian lịch sử đáp ứng yêu  cầu của bạn đọc khao khát tìm hiểu một vấn đề lớn của lịch sử hai nước, đồng thời có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top