Tác giả: TS. Trần Quang Minh
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nhìn lại và hướng tới tương lai
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia châu Á cách nhau một vùng biển lớn, có nền văn hóa truyền thống với nhiều nét tương đồng. Sự tương đồng về văn hóa và những liên hệ lịch sử là chất keo tự nhiên gắn kết hai dân tộc, là nền tảng vững bền cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.
Giá: 123,750 đ -25%
165,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nhìn lại và hướng tới tương lai
Tác giả:  TS. Trần Quang Minh Loại sách: Chính trị - Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Thông tin và Truyền thông
Tác giả : TS. Trần Quang Minh
Còn trong kho : 50 cuốn
123,750 đ -25%
165,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia châu Á cách nhau một vùng biển lớn, có nền văn hóa truyền thống với nhiều nét tương đồng. Sự tương đồng về văn hóa và những liên hệ lịch sử là chất keo tự nhiên gắn kết hai dân tộc, là nền tảng vững bền cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top