Tác giả: TTUT – Bác sỹ Nguyễn Đức Đãn
Tổ chức quản lý vệ sinh, an toàn lao động tại nơi làm việc - Kỹ năng kiểm soát
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 367 cuốn
Trong cơ chế hội nhập kinh tế toàn cầu, đối tác đòi hỏi các nhà sản xuất kinh doanh không chỉ có chất lượng hàng hoá cao, giá thành rẻ mà còn đòi hỏi phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo thông lệ quốc tế. Với những tiêu chí đó, các doanh nghiệp nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Công nghệ sản xuất lạc hậu, lực lượng lao động phần lớn xuất thân từ nông dân, trình độ có hạn. Năng lực quản lý công tác vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp của doanh nghiệp còn thấp kém, thiếu thông tin, thậm chí có nơi không kiểm soát. Vì vậy, rủi ro nghề nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra.
Giá: 60,000 đ -25%
80,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tổ chức quản lý vệ sinh, an toàn lao động tại nơi làm việc - Kỹ năng kiểm soát
Tác giả:  TTUT – Bác sỹ Nguyễn Đức Đãn Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TTUT – Bác sỹ Nguyễn Đức Đãn
Còn trong kho : 367 cuốn
60,000 đ -25%
80,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong cơ chế hội nhập kinh tế toàn cầu, đối tác đòi hỏi các nhà sản xuất kinh doanh không chỉ có chất lượng hàng hoá cao, giá thành rẻ mà còn đòi hỏi phải đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo thông lệ quốc tế. Với những tiêu chí đó, các doanh nghiệp nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Công nghệ sản xuất lạc hậu, lực lượng lao động phần lớn xuất thân từ nông dân, trình độ có hạn. Năng lực quản lý công tác vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp của doanh nghiệp còn thấp kém, thiếu thông tin, thậm chí có nơi không kiểm soát. Vì vậy, rủi ro nghề nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top