Tác giả: Khuyết danh (Người dịch Nguyễn Duy Chính)
Đại Việt quốc thư
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 99 cuốn
Đại Việt quốc thư là tập công văn và văn thư về quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt (Việt Nam) và nhà Thanh (Trung Quốc) dưới triều đại Quang Trung. Công trình do nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính dịch và chú thích.
Bộ Đại Việt quốc thư bao gồm 6 tập chia ra như sau:
1. Văn thư nhà Thanh gửi nước ta.
2. Văn thư nước ta trả lời.
3. Việc cung đốn và tiếp đón sứ Thanh.
4. Các sắp đặt quán dịch.
5. Cung đốn ở quán dịch.
6. Các văn thư trao đổi trong chuyến đi của vua Quang Trung
Giá: 140,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đại Việt quốc thư
Tác giả:  Khuyết danh (Người dịch Nguyễn Duy Chính) Loại sách: Lịch sử
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : Khuyết danh (Người dịch Nguyễn Duy Chính)
Còn trong kho : 99 cuốn
140,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đại Việt quốc thư là tập công văn và văn thư về quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt (Việt Nam) và nhà Thanh (Trung Quốc) dưới triều đại Quang Trung. Công trình do nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính dịch và chú thích.
Bộ Đại Việt quốc thư bao gồm 6 tập chia ra như sau:
1. Văn thư nhà Thanh gửi nước ta.
2. Văn thư nước ta trả lời.
3. Việc cung đốn và tiếp đón sứ Thanh.
4. Các sắp đặt quán dịch.
5. Cung đốn ở quán dịch.
6. Các văn thư trao đổi trong chuyến đi của vua Quang Trung
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Truyện đọc hay
back to top