Tác giả: Johan Rockstrom - Matias Klum
Thế giới lớn, Hành tinh nhỏ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 198 cuốn
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được trình bày bởi một mô hình phát triển mới. Trong đó, các vấn đề ảnh hưởng toàn cầu như ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, sự hủy diệt hàng loạt động vật quý hiếm, biến đổi khí hậu và sự tác động của ngành công nghiệp hiện tại lên nó… Ngoài ra, chính khí hậu của Trái đất cũng đang phải đối mặt với các vấn đề khẩn cấp khác, như mất đa dạng sinh học và axit hoá  đại dương,...   Cuốn sách được bố cục thành 3 chương:  Chương 1: Thách thức lớn lao  Chương2: Bước thay đổi lớn về tư duy  Chương 3: Những giải pháp bền vững  Với cách kể chuyện hấp dẫn thông qua những hình ảnh minh họa sâu sắc về câu chuyện mới cho tương lai của nhân loại, các tác giả đã đưa ra những giải pháp để khắc phục, qua đó muốn gửi một thông điệp sâu sắc đến chúng ta rằng:  “Hãy chung tay vì một thế giới trong lành và ổn định”. 
Giá: 135,000 đ -25%
180,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thế giới lớn, Hành tinh nhỏ
Tác giả:  Johan Rockstrom - Matias Klum Loại sách: Tạp chí khoa học
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Johan Rockstrom - Matias Klum
Còn trong kho : 198 cuốn
135,000 đ -25%
180,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.  Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được trình bày bởi một mô hình phát triển mới. Trong đó, các vấn đề ảnh hưởng toàn cầu như ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, sự hủy diệt hàng loạt động vật quý hiếm, biến đổi khí hậu và sự tác động của ngành công nghiệp hiện tại lên nó… Ngoài ra, chính khí hậu của Trái đất cũng đang phải đối mặt với các vấn đề khẩn cấp khác, như mất đa dạng sinh học và axit hoá  đại dương,...   Cuốn sách được bố cục thành 3 chương:  Chương 1: Thách thức lớn lao  Chương2: Bước thay đổi lớn về tư duy  Chương 3: Những giải pháp bền vững  Với cách kể chuyện hấp dẫn thông qua những hình ảnh minh họa sâu sắc về câu chuyện mới cho tương lai của nhân loại, các tác giả đã đưa ra những giải pháp để khắc phục, qua đó muốn gửi một thông điệp sâu sắc đến chúng ta rằng:  “Hãy chung tay vì một thế giới trong lành và ổn định”. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top