Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Điền
Kiến tạo Môi trường khởi nghiệp
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 208 cuốn
Sự phồn thịnh của một quốc gia khởi nguồn từ tinh thần làm chủ của công dân trên quốc gia đó. Tinh thần làm chủ của mỗi con người cần được kiến tạo từ thời thơ ấu tại gia đình, bồi đắp, phát triển trong suốt quá trình học tập ở nhà trường và hoạt động thực tiễn ngoài xã hội. Khi tinh thần lên đến cao trào sẽ chuyển hóa thành hành động khởi sự và phát triển sự nghiệp làm chủ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, góp phần kiến tạo nền văn minh tiến bộ của quốc gia.
Giá: 75,000 đ -25%
100,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Kiến tạo Môi trường khởi nghiệp
Tác giả:  TS. Huỳnh Thanh Điền Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Huỳnh Thanh Điền
Còn trong kho : 208 cuốn
75,000 đ -25%
100,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sự phồn thịnh của một quốc gia khởi nguồn từ tinh thần làm chủ của công dân trên quốc gia đó. Tinh thần làm chủ của mỗi con người cần được kiến tạo từ thời thơ ấu tại gia đình, bồi đắp, phát triển trong suốt quá trình học tập ở nhà trường và hoạt động thực tiễn ngoài xã hội. Khi tinh thần lên đến cao trào sẽ chuyển hóa thành hành động khởi sự và phát triển sự nghiệp làm chủ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, góp phần kiến tạo nền văn minh tiến bộ của quốc gia.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top