Tác giả: Yumiko Kawanishi
Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 400 cuốn
Là một chuyên gia tư vấn về tâm lý cho các công ty, tác giả Yumiko Kawanishi đã thực hiện nhiều buổi tập huấn cho các nhân viên trong công ty tại hiện trường sản xuất hay tại các trung tâm nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe tinh thần và phòng tránh những lỗi do nguyên nhân từ phía con người gây ra. Hơn nữa, để biết được những gì xảy ra tại hiện trường, tác giả đã nhiều lần đến hiện trường để xây dựng nội dung cho bài giảng. Đối với một tổ chức mà việc luân lý, đạo đức được thực hiện triệt để và được xem như một lẽ đương nhiên thì động lực học tập tăng cao và sức khỏe về thể chất và tinh thần được đảm bảo. Ngược lại, một tổ chức không thể thực hiện được những việc tưởng như là lẽ đương nhiên; hay nhân viên làm việc trong tình trạng không nhận thức được vấn đề, không suy nghĩ về những điểm bất ổn hoặc cải tiến mà chỉ đơn giản là thao tác chân tay, sẽ có động lực học hỏi thấp và khả năng tập trung, suy nghĩ của nhân viên sẽ kém. Trong môi trường như thế thì sức khỏe thể chất và tinh thần của nhiều nhân viên sẽ không được đảm bảo.
Với mục tiêu có thể giúp đỡ các tổ chức giải quyết những vấn đề của họ, tác giả đã tìm tòi, nghiên cứu, triển khai áp dụng và cho ra đời cuốn sách “Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - vòng tuần hoàn tâm thế tốt”. Xoay quanh vấn đề quản trị tâm thế - thúc đẩy hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể, cuốn sách là tài liệu dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công ty. Cuốn sách gồm 8 chương như sau:
Chương 1: Những yếu tố cần thiết khi tiến hành hoạt động cải tiến. Trong chương này, tác giả đã chỉ ra những khả năng mới của hoạt động cải tiến như môi trường xã hội đa dạng và luôn biến đổi, đồng thời đề xuất hãy thêm chữ tâm và những công cụ đã có. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập đến những rủi ro do nguyên nhân từ phía con người, cơ chế gây sơ suất của não, rủi ro trong giao tiếp, ghi nhớ công việc, phương pháp làm tăng động lực của nhóm, làm tăng động lực - tự tin về năng lực bản thân, cách hiểu về cơ chế của động lực.
Chương 2: Đào tạo con người và sức mạnh nhóm. Ở đây, tác giả phân tích khả năng giải quyết vấn đề bắt nguồn từ chủ nghĩa tam hiện (hiện vật, hiện trường, hiện thực), tìm hiểu bản chất bằng chủ nghĩa tam hiện, nên thay đổi diều gì, cơ chế của ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao sức mạnh của nhóm thông qua hoạt động cải tiến, hiệu quả vô hình của hoạt động cải tiến và tác dụng của hiệu quả vô hình; sức mạnh nhóm làm tăng sinh khí của tổ chức.
Chương 3: Reteaming - phương pháp xây dựng nhóm mạnh có thể đương đầu với khó khăn. Tác giả trình bày khái quát về Reteaming - xây dựng lại nhóm từ nguồn nhân lực cũ. Bên cạnh đó tác giả cũng đề cập đến việc không giải quyết vấn đề bằng tư duy truy cứu nguyên nhân mà bằng cách
Giá: 90,000 đ -25%
120,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể
Tác giả:  Yumiko Kawanishi Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Yumiko Kawanishi
Còn trong kho : 400 cuốn
90,000 đ -25%
120,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Là một chuyên gia tư vấn về tâm lý cho các công ty, tác giả Yumiko Kawanishi đã thực hiện nhiều buổi tập huấn cho các nhân viên trong công ty tại hiện trường sản xuất hay tại các trung tâm nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe tinh thần và phòng tránh những lỗi do nguyên nhân từ phía con người gây ra. Hơn nữa, để biết được những gì xảy ra tại hiện trường, tác giả đã nhiều lần đến hiện trường để xây dựng nội dung cho bài giảng. Đối với một tổ chức mà việc luân lý, đạo đức được thực hiện triệt để và được xem như một lẽ đương nhiên thì động lực học tập tăng cao và sức khỏe về thể chất và tinh thần được đảm bảo. Ngược lại, một tổ chức không thể thực hiện được những việc tưởng như là lẽ đương nhiên; hay nhân viên làm việc trong tình trạng không nhận thức được vấn đề, không suy nghĩ về những điểm bất ổn hoặc cải tiến mà chỉ đơn giản là thao tác chân tay, sẽ có động lực học hỏi thấp và khả năng tập trung, suy nghĩ của nhân viên sẽ kém. Trong môi trường như thế thì sức khỏe thể chất và tinh thần của nhiều nhân viên sẽ không được đảm bảo.
Với mục tiêu có thể giúp đỡ các tổ chức giải quyết những vấn đề của họ, tác giả đã tìm tòi, nghiên cứu, triển khai áp dụng và cho ra đời cuốn sách “Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - vòng tuần hoàn tâm thế tốt”. Xoay quanh vấn đề quản trị tâm thế - thúc đẩy hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể, cuốn sách là tài liệu dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công ty. Cuốn sách gồm 8 chương như sau:
Chương 1: Những yếu tố cần thiết khi tiến hành hoạt động cải tiến. Trong chương này, tác giả đã chỉ ra những khả năng mới của hoạt động cải tiến như môi trường xã hội đa dạng và luôn biến đổi, đồng thời đề xuất hãy thêm chữ tâm và những công cụ đã có. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập đến những rủi ro do nguyên nhân từ phía con người, cơ chế gây sơ suất của não, rủi ro trong giao tiếp, ghi nhớ công việc, phương pháp làm tăng động lực của nhóm, làm tăng động lực - tự tin về năng lực bản thân, cách hiểu về cơ chế của động lực.
Chương 2: Đào tạo con người và sức mạnh nhóm. Ở đây, tác giả phân tích khả năng giải quyết vấn đề bắt nguồn từ chủ nghĩa tam hiện (hiện vật, hiện trường, hiện thực), tìm hiểu bản chất bằng chủ nghĩa tam hiện, nên thay đổi diều gì, cơ chế của ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao sức mạnh của nhóm thông qua hoạt động cải tiến, hiệu quả vô hình của hoạt động cải tiến và tác dụng của hiệu quả vô hình; sức mạnh nhóm làm tăng sinh khí của tổ chức.
Chương 3: Reteaming - phương pháp xây dựng nhóm mạnh có thể đương đầu với khó khăn. Tác giả trình bày khái quát về Reteaming - xây dựng lại nhóm từ nguồn nhân lực cũ. Bên cạnh đó tác giả cũng đề cập đến việc không giải quyết vấn đề bằng tư duy truy cứu nguyên nhân mà bằng cách
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top