Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 54, số 5, 2016
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ- Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 99 cuốn
1. Ngô Thị Thuận, Đặng Thanh Tuấn
Bài tổng quan: Phản ứng michael chọn lọc lập thể của các enolat và ứng dụng trong tổng hợp
hữu cơ
Asymmetric Michael reaction of enolates and applications in organic synthesis.
2. Võ Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thu Hà, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Lộc
Thông báo ngắn
Hoạt tính bảo vệ gan của axit asiatic tách từ cây rau má [Centella asiatica (L.) Urban]
Liver-protective effect of asiatic acid isolated from Centella asiatica.
3. Ngô Thị Lan, Doãn Anh Tú, Đoàn Tiến Phát, Đinh Thị Mai Thanh
So sánh khả năng phóng điện của cặp điện cực Pb-PbO2 trong dung dịch axit metasunfonic và axit floroxilixic.
The comparison of the discharge capacity of the lead-lead dioxide couple in methanesulfonate and hydrofluosilicic acid.
4. Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Thị Hương, Trương Thị Ccẩm Mai, Nguyễn Thị Thanh Chi
Tổng hợp, cấu trúc, hoạt tính kháng tế bào ung thư của hai phức chất platin(II) chứa metyleugenol vàp-cloanilin.
Synthesis, structure, anti-tumour activities of two platinum(II) complexes bearing methyleugenol and /?-chloroaniline.
5. Nguyễn Thanh Thảo, Dương Thị Hạnh, Nguyễn Quang Trung
Đánh giá hàm lượng PCBs, PAHs, sterol trong nước sông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng phần mềm AIQS-DB tích hợp trên GCMS. .
Acessment residual concentration of PCBs, PAHs, sterol in river water in Hanoi and Ho Chi Minh City using AIQS-DB software by GCMS.
6. Đỗ Xuân Đồng, Dương Tuấn Quang, Trần Quang Vinh, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Quang Hiếu, Nguyễn Việt Hưng, Hoàng Trọng Hà, Lê Thị Hoài Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất xúc tiến (M = Mn, Ce, Zr, và Cr) đối với hoạt tính xúc tác của vật liệu 15%Co/0,05m-SBA-15 trong phản ứng tổng hcrp Fischer-Tropsch.
Effect of promotors (M = Mn, Ce,Zr, and Cr) on the catalytic performance of 15%Ce/0.05M- SBA-15 catalyst in fischer-tropsch synthesis.
7. Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Lý, Lê Thu Quý
Nghiên cứu chế tạo lớp phủ nanocompozit nhôm oxit có chứa ống nano cacbon (CNTs/A1203) bằng công nghệ phun phủ plasma.
Study on the fabrication of aluminum oxide - carbon nanotubes (CNTs/A1203) nanocomposite coating by plasma spraying technology.
8. Nguyễn Ngọc Thanh, Bùi Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Đường Khánh Linh, Dương Thị Huyền Hải, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thanh Vân, Vũ Quốc Trung
Khả năng hấp phụ crom(III) bằng vật liệu compozit polyanilin-lignin.
Absorption behaviour of Cr(III) by polyaniline- lignin composite.
9. Cao Đức Tuấn, Trần Văn Hiệu, Đoàn Thị Mai Hương, Vũ Thị Quyên, Lê Thị Hồng Minh, Brian Murphy, Châu Văn Minh, Phạm Văn Cường
Các hợp chất thứ cấp từ chủng xạ khuẩn biển Micromonospora sp. (G043).
Secondary metabolites from marine bacterium Micromonospora sp. (G043)
10.  Tôn Nữ Liên Hương, Bùi Minh Phúc, Huỳnh Diễm Tú, Lê Thị Thùy Trang
Các hợp chất methoxyflavonoid và coixol được phân lập từ cây cam thảo đất (Scoparia dulcis Linn)
Coixol and three methoxylated flavones were isolated from Scoparia dulcis Linn.
11. Trịnh Thu Hà, Bjarne w. Strowble, Nguyễn Quang Trung, Lê Trường Giang
Ảnh hưởng của cacbon hữu hòa tan đến sự rửa giải các nguyên tổ trong đất ruộng bị ngập.
Effect of dissolve organic carbon to elements release in flooded rice soil.
12. Nguyễn Anh Tiến, Châu Hồng Diễm
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha tạp Co(II) lên kích thước và từ tính của vật liệu nano YFe1_xCoxCO3 tổng họợp bằng phương pháp đồng kết tủa.
Study on influence the ratio of Co(lI)-doped on the size crystal and magnetism of YFe1.xCox03 nanomaterials synthesized by coprecipitation.
13. Nguyễn Thị Bích Trâm, Đặng Thị Lệ Hằng, Lê Thị Thu Thắm, Nguyễn Đại Hải, Nguyễn Cửu Khoa, Trần Ngọc Quyến
Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy nhiệt trên cơ sở copolyme ghép chitosan- pluronic F127 định hướng ứng dụng trong chữa lành vết thương.
Preparation of thermosensitive pluronic-grafted chitosan hydrogel for for wound treatment.
14. Lê Văn Huỳnh, Trương Thị Thủy, Trần Thị Hà
Nghiên cứu sự tạo thành và phân huỷ gốc tự do HO*, dưới tác dụng của xúc tác phức [Co(Acac)]+
Research the formation and decomposition of free radicals OH*, under the effect of the catalytic complex [Co(Acac)]+
15. Nguyễn Thanh Trà, Trương Bích Ngân, Đoàn Thị Mai Hương, Đỗ Thị Thảo, Marc Litaudon, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh, Phạm Văn Cường
Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của lá cây vót dạng cơm cháy Viburnum sambucinum (Caprifoliaceae).
Chemical constituents and cytotoxic activities of Viburnum sambucinum leaves (Caprifoliaceae).
16. Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Trung Hải 
Đánh giá rủi ro môi trường của dư lượng kháng sinh quinonoles, sulfonamides và trimethoprim trong nước và trầm tích của hồ Tây và hồ Trúc Bạch.
Environmental rish assessment of quinonoles, sulfonamides and trimethoprim residues in water and sediment of West lake and True Bach lake.
17. Chu Anh Vân, Ngô Quang Hiệp, Hồ Thị Oanh, Lương Như Hải, Ngô Trịnh Tùng, Đỗ Quang Kháng
Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên với cao su cloropren gia cường ống nano cacbon bằng phương pháp bán khô.
Study on preparation of rubber nanocomposites based on natural rubber (NR)/chloroprene rubber (CR) blends reinforced with carbon nanotube by semi-dry method.
18. Các hợp chất flavonoid và polyphenol từ cây mỏ quạ (Maclura cochinchinensis).
Flavonoids and polyphenol from Maclura cochinchinensis.
Trần Văn Chiến, Nguyễn Duy Như, Ngô Thị Thủy, Nguyễn Quốc Công, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Minh Thư, Lê Thị Thu Hà, Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Văn Lộc
19. Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Cúc, Phạm Hải Yến, Bùi Hữu Tài
Các hợp chất phenolic glycoside phân lập từ cây đại cà dược (Brugmansia suaveolens).
Phenolic glycoside compounds were isolated from Brugmansia suaveolens.
20. Nguyễn Huy Tùng, Nguyen Phạm Duy Linh, Nguyen Văn Hiệp, Nguyễn Thị Hưng, Vũ Văn Sơn
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit bằng phương pháp chuyển nhựa vào khuôn có hỗ trợ chân không.
Applying vacuum assisted resin transfer moulding process (VARTM) for polymer composite fabrication.
21. Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm
Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của BiNb04 phân hủy metyl da cam dưới ánh sáng trong vùng khả kiến .
Photocataltic activity of BiNb04 for the degradation of methyl orange under visible-light irradiation.
22. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tạ Thị Thảo
Phân tích đồng thời Sb(III) và Sb(V) sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn và phổ hấp thụ nguyên tử 648 - hiđrua hóa.
Simultaneous analysis of antimon (III) and antimon (V) by solid phase extraction hydride vapor generation- atomic absorption spectroscopy.
23. Lương Thị Thu Thủy, Lê Minh Cầm
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ Cu/bentonit chống lớp cho phản ứng oxi 652 hóa CO.
Preparation and study on catalytic behavior of Cu/pillared bentonite for CO oxidation.
24. Đinh Thị Ngọ, Hoàng Thị Phương, Hoàng Xuân Tiến, Nguyễn Trung Thành
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tiền chất/ammoniac đến cấu trúc vật liệu chứa nanosilica.
Effect of precursor/ammonia molar ratio to structure of nanosilica containing materials.
Giá: 30,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry)/ Tiếng Việt- Anh/ Tập 54, số 5, 2016
Tác giả:  HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập) Loại sách: Tạp chí khoa học
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ- Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
Tác giả : HĐBT: Trần Văn Sung (Tổng biên tập), Trần Vĩnh Diệu (Phó tổng biên tập)
Còn trong kho : 99 cuốn
30,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
1. Ngô Thị Thuận, Đặng Thanh Tuấn
Bài tổng quan: Phản ứng michael chọn lọc lập thể của các enolat và ứng dụng trong tổng hợp
hữu cơ
Asymmetric Michael reaction of enolates and applications in organic synthesis.
2. Võ Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thu Hà, Trần Thị Phương Thảo, Trần Văn Lộc
Thông báo ngắn
Hoạt tính bảo vệ gan của axit asiatic tách từ cây rau má [Centella asiatica (L.) Urban]
Liver-protective effect of asiatic acid isolated from Centella asiatica.
3. Ngô Thị Lan, Doãn Anh Tú, Đoàn Tiến Phát, Đinh Thị Mai Thanh
So sánh khả năng phóng điện của cặp điện cực Pb-PbO2 trong dung dịch axit metasunfonic và axit floroxilixic.
The comparison of the discharge capacity of the lead-lead dioxide couple in methanesulfonate and hydrofluosilicic acid.
4. Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Thị Hương, Trương Thị Ccẩm Mai, Nguyễn Thị Thanh Chi
Tổng hợp, cấu trúc, hoạt tính kháng tế bào ung thư của hai phức chất platin(II) chứa metyleugenol vàp-cloanilin.
Synthesis, structure, anti-tumour activities of two platinum(II) complexes bearing methyleugenol and /?-chloroaniline.
5. Nguyễn Thanh Thảo, Dương Thị Hạnh, Nguyễn Quang Trung
Đánh giá hàm lượng PCBs, PAHs, sterol trong nước sông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng phần mềm AIQS-DB tích hợp trên GCMS. .
Acessment residual concentration of PCBs, PAHs, sterol in river water in Hanoi and Ho Chi Minh City using AIQS-DB software by GCMS.
6. Đỗ Xuân Đồng, Dương Tuấn Quang, Trần Quang Vinh, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Quang Hiếu, Nguyễn Việt Hưng, Hoàng Trọng Hà, Lê Thị Hoài Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất xúc tiến (M = Mn, Ce, Zr, và Cr) đối với hoạt tính xúc tác của vật liệu 15%Co/0,05m-SBA-15 trong phản ứng tổng hcrp Fischer-Tropsch.
Effect of promotors (M = Mn, Ce,Zr, and Cr) on the catalytic performance of 15%Ce/0.05M- SBA-15 catalyst in fischer-tropsch synthesis.
7. Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Lý, Lê Thu Quý
Nghiên cứu chế tạo lớp phủ nanocompozit nhôm oxit có chứa ống nano cacbon (CNTs/A1203) bằng công nghệ phun phủ plasma.
Study on the fabrication of aluminum oxide - carbon nanotubes (CNTs/A1203) nanocomposite coating by plasma spraying technology.
8. Nguyễn Ngọc Thanh, Bùi Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Đường Khánh Linh, Dương Thị Huyền Hải, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thanh Vân, Vũ Quốc Trung
Khả năng hấp phụ crom(III) bằng vật liệu compozit polyanilin-lignin.
Absorption behaviour of Cr(III) by polyaniline- lignin composite.
9. Cao Đức Tuấn, Trần Văn Hiệu, Đoàn Thị Mai Hương, Vũ Thị Quyên, Lê Thị Hồng Minh, Brian Murphy, Châu Văn Minh, Phạm Văn Cường
Các hợp chất thứ cấp từ chủng xạ khuẩn biển Micromonospora sp. (G043).
Secondary metabolites from marine bacterium Micromonospora sp. (G043)
10.  Tôn Nữ Liên Hương, Bùi Minh Phúc, Huỳnh Diễm Tú, Lê Thị Thùy Trang
Các hợp chất methoxyflavonoid và coixol được phân lập từ cây cam thảo đất (Scoparia dulcis Linn)
Coixol and three methoxylated flavones were isolated from Scoparia dulcis Linn.
11. Trịnh Thu Hà, Bjarne w. Strowble, Nguyễn Quang Trung, Lê Trường Giang
Ảnh hưởng của cacbon hữu hòa tan đến sự rửa giải các nguyên tổ trong đất ruộng bị ngập.
Effect of dissolve organic carbon to elements release in flooded rice soil.
12. Nguyễn Anh Tiến, Châu Hồng Diễm
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha tạp Co(II) lên kích thước và từ tính của vật liệu nano YFe1_xCoxCO3 tổng họợp bằng phương pháp đồng kết tủa.
Study on influence the ratio of Co(lI)-doped on the size crystal and magnetism of YFe1.xCox03 nanomaterials synthesized by coprecipitation.
13. Nguyễn Thị Bích Trâm, Đặng Thị Lệ Hằng, Lê Thị Thu Thắm, Nguyễn Đại Hải, Nguyễn Cửu Khoa, Trần Ngọc Quyến
Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy nhiệt trên cơ sở copolyme ghép chitosan- pluronic F127 định hướng ứng dụng trong chữa lành vết thương.
Preparation of thermosensitive pluronic-grafted chitosan hydrogel for for wound treatment.
14. Lê Văn Huỳnh, Trương Thị Thủy, Trần Thị Hà
Nghiên cứu sự tạo thành và phân huỷ gốc tự do HO*, dưới tác dụng của xúc tác phức [Co(Acac)]+
Research the formation and decomposition of free radicals OH*, under the effect of the catalytic complex [Co(Acac)]+
15. Nguyễn Thanh Trà, Trương Bích Ngân, Đoàn Thị Mai Hương, Đỗ Thị Thảo, Marc Litaudon, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh, Phạm Văn Cường
Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của lá cây vót dạng cơm cháy Viburnum sambucinum (Caprifoliaceae).
Chemical constituents and cytotoxic activities of Viburnum sambucinum leaves (Caprifoliaceae).
16. Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Trung Hải 
Đánh giá rủi ro môi trường của dư lượng kháng sinh quinonoles, sulfonamides và trimethoprim trong nước và trầm tích của hồ Tây và hồ Trúc Bạch.
Environmental rish assessment of quinonoles, sulfonamides and trimethoprim residues in water and sediment of West lake and True Bach lake.
17. Chu Anh Vân, Ngô Quang Hiệp, Hồ Thị Oanh, Lương Như Hải, Ngô Trịnh Tùng, Đỗ Quang Kháng
Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên với cao su cloropren gia cường ống nano cacbon bằng phương pháp bán khô.
Study on preparation of rubber nanocomposites based on natural rubber (NR)/chloroprene rubber (CR) blends reinforced with carbon nanotube by semi-dry method.
18. Các hợp chất flavonoid và polyphenol từ cây mỏ quạ (Maclura cochinchinensis).
Flavonoids and polyphenol from Maclura cochinchinensis.
Trần Văn Chiến, Nguyễn Duy Như, Ngô Thị Thủy, Nguyễn Quốc Công, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Minh Thư, Lê Thị Thu Hà, Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Văn Lộc
19. Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Cúc, Phạm Hải Yến, Bùi Hữu Tài
Các hợp chất phenolic glycoside phân lập từ cây đại cà dược (Brugmansia suaveolens).
Phenolic glycoside compounds were isolated from Brugmansia suaveolens.
20. Nguyễn Huy Tùng, Nguyen Phạm Duy Linh, Nguyen Văn Hiệp, Nguyễn Thị Hưng, Vũ Văn Sơn
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit bằng phương pháp chuyển nhựa vào khuôn có hỗ trợ chân không.
Applying vacuum assisted resin transfer moulding process (VARTM) for polymer composite fabrication.
21. Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm
Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của BiNb04 phân hủy metyl da cam dưới ánh sáng trong vùng khả kiến .
Photocataltic activity of BiNb04 for the degradation of methyl orange under visible-light irradiation.
22. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tạ Thị Thảo
Phân tích đồng thời Sb(III) và Sb(V) sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn và phổ hấp thụ nguyên tử 648 - hiđrua hóa.
Simultaneous analysis of antimon (III) and antimon (V) by solid phase extraction hydride vapor generation- atomic absorption spectroscopy.
23. Lương Thị Thu Thủy, Lê Minh Cầm
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ Cu/bentonit chống lớp cho phản ứng oxi 652 hóa CO.
Preparation and study on catalytic behavior of Cu/pillared bentonite for CO oxidation.
24. Đinh Thị Ngọ, Hoàng Thị Phương, Hoàng Xuân Tiến, Nguyễn Trung Thành
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ tiền chất/ammoniac đến cấu trúc vật liệu chứa nanosilica.
Effect of precursor/ammonia molar ratio to structure of nanosilica containing materials.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top