Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology)/ Tiếng Việt - Anh/ Tập 54, số 6, 2016
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ- Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 100 cuốn
1. Phan Duy Tung, Phan Huu Lam, Nguyen Thi Quynh Hoa
A miniaturization  of microstrip antenna using negative permitivity metamaterial based on CSRR- loaded ground for WLAN applications.
Giảm nhỏ kích thước anten vi dài sử dụng siêu vật liệu có độ từ thẩm âm bằng cách khắc cấu trúc CSRR lên mặt phẳng đất ứng dụng cho WLAN.
2. Van-Cuu Ho, Hoang-Hiep Le, Thu-Hang Thi Nguyen
Efficient analysis of MIMO-OFDM system in Nakagami-m fading channel.
Phân tích hiệu năng truyền tín hiệu của hệ thống MIMO-OFDM trong kênh truyền fading Nakagami-ffj.
3. Hoang Quoc Tuan, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu
A prediction model for aroma quality of Vietnamese orthodox black teas by combined multivariate analysis of GC/MS and sensory evaluation data.
Kết hợp xử lí số liệu đa chiều kết quả phân tích sắc kí khối phổ và đánh giá cảm quan để xây dựng mô hình dự báo chất lượng mùi của các cấp loại chè đen.
4. Tran Ngoc Toan, Tran Thi Thanh Huyen, Mai Van Chung
Antioxidative defense response to aphid-induced oxidative stress in Glycine max (L.) Merr. cv. “Nam Dan”.
Phản ứng bảo vệ của giống đậu tương Nam Đàn đối với stress “ôxy hóa” gây ra bởi rệp muội đen.
5. Phan Minh Tân, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Phương
Tổng hợp và tính chất của Poly(N-vinyl-pyrroldon - co - acrylamit).
Synthesis and characterization of poly(N-vinyl-pyrroldone - co - acrylamide).
6. Tran Ngoc Tuyen, Nguyen Due Vu Quyen, Ho Van Minh Hai, Tran Ngoc Quang, Hoang Trong Sy, Nguyen Trong Liem
A study on kinetic and thermodynamic adsorption of fluoride from aqueous solution onto aluminium hydroxide coated rice husk ash.
Nghiên cứu động học và nhiệt động của quá trình hấp phụ ion florua trong dung dịch nước lên vật liệu tro trấu phủ nhôm hidroxit
7. Phong Pham Van, Khanh Dieu Hong Nguyen
Estimating thermal stability of phosphated and phosphated sulfated mesoporous zirconia.
Nghiên cứu tính ổn định nhiệt của ziconi oxit dạng mao quản trung bình sunfat hóa và photphat hóa.
8. Hoàng Thị Phuong, Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Nghiên cứu chức hóa bề mặt vật liệu nanosilica, sử dụng để hấp thu dầu.
Study on the surface functionalization of nanosilica for oil adsorption.
9. Nguyễn Văn Tú, Shah Abdul Hakim
Tổng hợp và đặc tính vật liệu Ag2O/RGO định hướng ứng dụng làm điện cực dương trong nguồn điện bạc-kẽm.
Synthesis and properties of Ag2O/RGO nanocomposite as cathode materials for zinc - silver batteries.
10. Trinh Anh Tuan, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu
Free vibration analysis of laminated stiffened cylindrical panels using finite element method.
Phân tích dao động riêng của panel trụ composite lớp có gân gia cường bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
11. Nguyen Ngoc Huyen, Nguyen Tien Khiem
Uncoupled vibrations in functionally graded Timoshenko beam.
Dao động tách rời của dam Timoshenko có cơ lí tính biến thiên.
12. Nguyen Thai Dung, Nguyen Duc Thuyen
Study on impact forces of the underwater cavity projectile.
Nghiên cứu các lực tương tác khi viên đạn chuyến động dưới nước với hiệu ứng cavity.

Giá: 30,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology)/ Tiếng Việt - Anh/ Tập 54, số 6, 2016
Tác giả:  HĐBT: Nguyễn Xuân Phúc (Tổng biên tập), Nguyễn Dũng- Thái Hoàng- Nguyễn Ngọc San (Phó tổng biên tập) Loại sách: Tạp chí khoa học
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ- Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam
Tác giả : HĐBT: Nguyễn Xuân Phúc (Tổng biên tập), Nguyễn Dũng- Thái Hoàng- Nguyễn Ngọc San (Phó tổng biên tập)
Còn trong kho : 100 cuốn
30,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
1. Phan Duy Tung, Phan Huu Lam, Nguyen Thi Quynh Hoa
A miniaturization  of microstrip antenna using negative permitivity metamaterial based on CSRR- loaded ground for WLAN applications.
Giảm nhỏ kích thước anten vi dài sử dụng siêu vật liệu có độ từ thẩm âm bằng cách khắc cấu trúc CSRR lên mặt phẳng đất ứng dụng cho WLAN.
2. Van-Cuu Ho, Hoang-Hiep Le, Thu-Hang Thi Nguyen
Efficient analysis of MIMO-OFDM system in Nakagami-m fading channel.
Phân tích hiệu năng truyền tín hiệu của hệ thống MIMO-OFDM trong kênh truyền fading Nakagami-ffj.
3. Hoang Quoc Tuan, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu
A prediction model for aroma quality of Vietnamese orthodox black teas by combined multivariate analysis of GC/MS and sensory evaluation data.
Kết hợp xử lí số liệu đa chiều kết quả phân tích sắc kí khối phổ và đánh giá cảm quan để xây dựng mô hình dự báo chất lượng mùi của các cấp loại chè đen.
4. Tran Ngoc Toan, Tran Thi Thanh Huyen, Mai Van Chung
Antioxidative defense response to aphid-induced oxidative stress in Glycine max (L.) Merr. cv. “Nam Dan”.
Phản ứng bảo vệ của giống đậu tương Nam Đàn đối với stress “ôxy hóa” gây ra bởi rệp muội đen.
5. Phan Minh Tân, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Phương
Tổng hợp và tính chất của Poly(N-vinyl-pyrroldon - co - acrylamit).
Synthesis and characterization of poly(N-vinyl-pyrroldone - co - acrylamide).
6. Tran Ngoc Tuyen, Nguyen Due Vu Quyen, Ho Van Minh Hai, Tran Ngoc Quang, Hoang Trong Sy, Nguyen Trong Liem
A study on kinetic and thermodynamic adsorption of fluoride from aqueous solution onto aluminium hydroxide coated rice husk ash.
Nghiên cứu động học và nhiệt động của quá trình hấp phụ ion florua trong dung dịch nước lên vật liệu tro trấu phủ nhôm hidroxit
7. Phong Pham Van, Khanh Dieu Hong Nguyen
Estimating thermal stability of phosphated and phosphated sulfated mesoporous zirconia.
Nghiên cứu tính ổn định nhiệt của ziconi oxit dạng mao quản trung bình sunfat hóa và photphat hóa.
8. Hoàng Thị Phuong, Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Nghiên cứu chức hóa bề mặt vật liệu nanosilica, sử dụng để hấp thu dầu.
Study on the surface functionalization of nanosilica for oil adsorption.
9. Nguyễn Văn Tú, Shah Abdul Hakim
Tổng hợp và đặc tính vật liệu Ag2O/RGO định hướng ứng dụng làm điện cực dương trong nguồn điện bạc-kẽm.
Synthesis and properties of Ag2O/RGO nanocomposite as cathode materials for zinc - silver batteries.
10. Trinh Anh Tuan, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu
Free vibration analysis of laminated stiffened cylindrical panels using finite element method.
Phân tích dao động riêng của panel trụ composite lớp có gân gia cường bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
11. Nguyen Ngoc Huyen, Nguyen Tien Khiem
Uncoupled vibrations in functionally graded Timoshenko beam.
Dao động tách rời của dam Timoshenko có cơ lí tính biến thiên.
12. Nguyen Thai Dung, Nguyen Duc Thuyen
Study on impact forces of the underwater cavity projectile.
Nghiên cứu các lực tương tác khi viên đạn chuyến động dưới nước với hiệu ứng cavity.

Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top