Tác giả: Trường đào tạo doanh nhân PTI
Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo (tập 3) - Dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 426 cuốn
Nếu bạn đã hoàn thành việc lập kế hoạch marketing và kế hoạch này được xem xét, thông qua; ngân sách cho kế hoạch này đã được duyệt thì nhiệm vụ luôn được xem là nhiều khó khăn và dễ làm nản chí này đã được thực hiện thành công. Nhưng lập được kế hoạch mới chỉ là một nửa quy trình, việc thực hiện trọn vẹn kế hoạch này là một nửa còn lại
Giá: 108,750 đ -25%
145,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo (tập 3) - Dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả:  Trường đào tạo doanh nhân PTI Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Trường đào tạo doanh nhân PTI
Còn trong kho : 426 cuốn
108,750 đ -25%
145,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nếu bạn đã hoàn thành việc lập kế hoạch marketing và kế hoạch này được xem xét, thông qua; ngân sách cho kế hoạch này đã được duyệt thì nhiệm vụ luôn được xem là nhiều khó khăn và dễ làm nản chí này đã được thực hiện thành công. Nhưng lập được kế hoạch mới chỉ là một nửa quy trình, việc thực hiện trọn vẹn kế hoạch này là một nửa còn lại
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top