Tác giả: Nguyễn Hồng Dương
Công giáo và công giáo ở Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 30 cuốn
Cuốn sách cung cấp một số kiến thức cơ bản về Công giáo và Công giáo ở Việt Nam.
Bố cục gồm 2 phần 7 chương:
Phần thứ nhất. Công giáo (Một số tri thức cơ bản)
Chương 1. Khái quát về quá trình ra đời và phát triển
Chương 2. Tổ chức giáo hội Công giáo
Chương 3. Thần học Kitô giáo
Chương 4. Nghi lễ Rôma
Phần thứ hai. Công giáo ở Việt Nam (Một số tri thức cơ bản)
Chương 5. Hệ thống tổ chức giáo hội của Công giáo ở Việt Nam
Chương 6. Công giáo với chính trị ở Việt Nam
Chương 7. Công giáo với văn hóa Việt Nam
Giá: 160,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Công giáo và công giáo ở Việt Nam
Tác giả:  Nguyễn Hồng Dương Loại sách: Sách tôn giáo
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Nguyễn Hồng Dương
Còn trong kho : 30 cuốn
160,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách cung cấp một số kiến thức cơ bản về Công giáo và Công giáo ở Việt Nam.
Bố cục gồm 2 phần 7 chương:
Phần thứ nhất. Công giáo (Một số tri thức cơ bản)
Chương 1. Khái quát về quá trình ra đời và phát triển
Chương 2. Tổ chức giáo hội Công giáo
Chương 3. Thần học Kitô giáo
Chương 4. Nghi lễ Rôma
Phần thứ hai. Công giáo ở Việt Nam (Một số tri thức cơ bản)
Chương 5. Hệ thống tổ chức giáo hội của Công giáo ở Việt Nam
Chương 6. Công giáo với chính trị ở Việt Nam
Chương 7. Công giáo với văn hóa Việt Nam
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top