Tác giả: Nguyễn Thành LongBùi Hữu Hạnh
Kỹ năng phòng, chống cháy nổ và thoát hiểm
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Cuốn sách cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cơ bản để mỗi cá nhận, cơ quan, doanh nghiệp đều có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình và những người  xung quang khi xảy ra cháy nổ. Cuốn sách gồm 5 chương:
Chương 1: Công tác phòng chống cháy nổ
Chương 2: Kiến thức cơ bản về phòng và an toàn trong phòng, chống cháy nổ
Chương 3: Kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ
Chương 4: Các phương pháp cữa  cháy cơ bản và sơ  cấp cứu người bị nạn
Chương 5: Các biện pháp phòng, chữa cháy.
Cuốn sách được biên soạn một cách khoa học, trình bày những kiến thức c ơ bản kết hợp với hình vẽ minh họa cụ thể, sinh động. Ngoài ra, phần Phụ lục còn trích một số quy định và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong công tác phòng chống cháy nổ. Qua đó giúp bạn đọc có được những kỹ năng tổng hợp để có thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, phòng chống, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cũng như khi đang tham gia giao thông trên đường.
Giá: 63,750 đ -25%
85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Kỹ năng phòng, chống cháy nổ và thoát hiểm
Tác giả:  Nguyễn Thành LongBùi Hữu Hạnh Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Nguyễn Thành LongBùi Hữu Hạnh
Còn trong kho : 50 cuốn
63,750 đ -25%
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cơ bản để mỗi cá nhận, cơ quan, doanh nghiệp đều có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình và những người  xung quang khi xảy ra cháy nổ. Cuốn sách gồm 5 chương:
Chương 1: Công tác phòng chống cháy nổ
Chương 2: Kiến thức cơ bản về phòng và an toàn trong phòng, chống cháy nổ
Chương 3: Kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ
Chương 4: Các phương pháp cữa  cháy cơ bản và sơ  cấp cứu người bị nạn
Chương 5: Các biện pháp phòng, chữa cháy.
Cuốn sách được biên soạn một cách khoa học, trình bày những kiến thức c ơ bản kết hợp với hình vẽ minh họa cụ thể, sinh động. Ngoài ra, phần Phụ lục còn trích một số quy định và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong công tác phòng chống cháy nổ. Qua đó giúp bạn đọc có được những kỹ năng tổng hợp để có thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, phòng chống, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cũng như khi đang tham gia giao thông trên đường.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top