Tác giả: Hà Nguyễn
Danh nhân Hà Nội - HANOI FAMOUS PEOPLE (Bộ sách song ngữ)
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2010 Còn trong kho : 26 cuốn
Thăng Long, vùng đất nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi đã sản sinh ra nhiều bậc danh nhân hào kiệt xuất chúng, mà còn là nơi đào luyện nhân tài đông đảo nhất trong cả nước, các danh nhân Thăng Long - Hà Nội không chỉ tài ba mà còn đa tài, đa nghệ. Do sống ở nơi hội tụ tinh hoa văn hoá bốn phương, các hình thái văn hoá mà con người nơi đây được tiếp xúc hằng ngày cũng phong phú và hoàn mỹ hoàn thiện hơn các nơi khác. Vì thế, nhân tài của Thăng Long - Hà Nội bao giờ cũng đượm vẻ tài hoa, tinh tế, và thường là những con người dường như được cô đúc nhiều phẩm chất cao đẹp về nhân cách, đa dạng về tài nghệ, hiếm thấy ở danh nhân các địa phương khác. Với cuốn sách “Danh nhân Hà Nội” độc giả sẽ được gặp gỡ với những gương mặt người Hà Nội tiêu biểu nhất trong lịch sử như: Ngô Quyền, Chu Chu Văn An, Nguyễn Trãi…bằng trí tuệ và tâm hồn, tài năng và cuộc đời cống hiến không ngừng nghỉ của mình, đã góp phần tạo nên ngàn năm văn hiến, tạo tác nên một cốt cách Thăng Long thanh cao, bất hủ. Phụ lục cuối sách là Danh mục những danh nhân tiêu biểu nhất của Thăng Long - Hà Nội trong suốt hàng ngàn năm qua Cuốn sách giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu đất Thăng Long.
Giá: 36,000 đ -25%
48,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Danh nhân Hà Nội - HANOI FAMOUS PEOPLE (Bộ sách song ngữ)
Tác giả:  Hà Nguyễn Loại sách: Văn hóa - Xã hội
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Hà Nguyễn
Còn trong kho : 26 cuốn
36,000 đ -25%
48,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thăng Long, vùng đất nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi đã sản sinh ra nhiều bậc danh nhân hào kiệt xuất chúng, mà còn là nơi đào luyện nhân tài đông đảo nhất trong cả nước, các danh nhân Thăng Long - Hà Nội không chỉ tài ba mà còn đa tài, đa nghệ. Do sống ở nơi hội tụ tinh hoa văn hoá bốn phương, các hình thái văn hoá mà con người nơi đây được tiếp xúc hằng ngày cũng phong phú và hoàn mỹ hoàn thiện hơn các nơi khác. Vì thế, nhân tài của Thăng Long - Hà Nội bao giờ cũng đượm vẻ tài hoa, tinh tế, và thường là những con người dường như được cô đúc nhiều phẩm chất cao đẹp về nhân cách, đa dạng về tài nghệ, hiếm thấy ở danh nhân các địa phương khác. Với cuốn sách “Danh nhân Hà Nội” độc giả sẽ được gặp gỡ với những gương mặt người Hà Nội tiêu biểu nhất trong lịch sử như: Ngô Quyền, Chu Chu Văn An, Nguyễn Trãi…bằng trí tuệ và tâm hồn, tài năng và cuộc đời cống hiến không ngừng nghỉ của mình, đã góp phần tạo nên ngàn năm văn hiến, tạo tác nên một cốt cách Thăng Long thanh cao, bất hủ. Phụ lục cuối sách là Danh mục những danh nhân tiêu biểu nhất của Thăng Long - Hà Nội trong suốt hàng ngàn năm qua Cuốn sách giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu đất Thăng Long.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top