Tác giả: Tuệ Ba
Phương Pháp Mới Nghiên Cứu Kinh Lăng Nghiêm
Phát hành bởi : NXB Tôn Giáo
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 198 cuốn
Phương Pháp Mới Nghiên Cứu - Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm rất có danh tiếng ở Việt Nam. Kinh này đã độ nhiều trí thức và Phật tử, giúp họ có một căn bản vững chắc, đi sâu vào đạo.
Nay giáo sư Tuệ Quang áp dụng một phương pháp mới để nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, phán đoán rất tinh vi, tỉ mỉ. Nhờ đó, chúng ta thấy phương pháp giảng dạy của Phật rất tài tình, mạch lạc.
Phật dùng nhân minh để giảng dạy Kinh này.
Dịch giả dùng lời văn giản dị, rõ ràng, trình bày rất sáng sủa, mà vẫn dịch đúng nguyên văn.
Cuối mỗi đạon lại có phần bình luận, hướng dẫn người đọc và giảng rộng những chỗ cần giảng. Nhờ đó, người đọc có thể thống suốt bộ kinh và hiểu sâu triết lý đạo Phật. tôi ân cần giới thiệu bộ Kinh rất có giá trị, bộ "Phương pháp mới nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm" với các tri thức và Phật tử gần xa. Công đức tụng kinh cũng rất lớn lao. Mong nhiều Phật tử sẽ ra công trì tụng và truyền bá kinh này.
Giá: 195,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Phương Pháp Mới Nghiên Cứu Kinh Lăng Nghiêm
Tác giả:  Tuệ Ba Loại sách: Sách tôn giáo
Phát hành bởi : NXB Tôn Giáo
Tác giả : Tuệ Ba
Còn trong kho : 198 cuốn
195,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Phương Pháp Mới Nghiên Cứu - Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm rất có danh tiếng ở Việt Nam. Kinh này đã độ nhiều trí thức và Phật tử, giúp họ có một căn bản vững chắc, đi sâu vào đạo.
Nay giáo sư Tuệ Quang áp dụng một phương pháp mới để nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, phán đoán rất tinh vi, tỉ mỉ. Nhờ đó, chúng ta thấy phương pháp giảng dạy của Phật rất tài tình, mạch lạc.
Phật dùng nhân minh để giảng dạy Kinh này.
Dịch giả dùng lời văn giản dị, rõ ràng, trình bày rất sáng sủa, mà vẫn dịch đúng nguyên văn.
Cuối mỗi đạon lại có phần bình luận, hướng dẫn người đọc và giảng rộng những chỗ cần giảng. Nhờ đó, người đọc có thể thống suốt bộ kinh và hiểu sâu triết lý đạo Phật. tôi ân cần giới thiệu bộ Kinh rất có giá trị, bộ "Phương pháp mới nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm" với các tri thức và Phật tử gần xa. Công đức tụng kinh cũng rất lớn lao. Mong nhiều Phật tử sẽ ra công trì tụng và truyền bá kinh này.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top