Tác giả: Lương Y - Dược Sĩ Bàng Cẩm
Món Ăn Cho Người Bệnh Mạch Vành Và Cao Mỡ Máu
Phát hành bởi : NXB Thời Đại
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 200 cuốn
Món Ăn Cho Người Bệnh Mạch Vành - Cao Mỡ Máu
Chứng mỡ cao trong máu là một loại bệnh như thế nào?
Thế nào là món ăn điều dưỡng? Món ăn điều dưỡng của chứng mỡ cao trong máu có nguyên tắc nào?
Sắp xếp ăn uống của người bị chứng mỡ cao trong máu nên chú ý gì?
Ăn uống của người mỡ cao trong máu có cấm kỵ gì?
Thì cuốn sách này đây sẽ chỉ dẫn cho bạn những món ăn chữa bệnh đó.
Giá: 20,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Món Ăn Cho Người Bệnh Mạch Vành Và Cao Mỡ Máu
Tác giả:  Lương Y - Dược Sĩ Bàng Cẩm Loại sách: Ngành y
Phát hành bởi : NXB Thời Đại
Tác giả : Lương Y - Dược Sĩ Bàng Cẩm
Còn trong kho : 200 cuốn
20,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Món Ăn Cho Người Bệnh Mạch Vành - Cao Mỡ Máu
Chứng mỡ cao trong máu là một loại bệnh như thế nào?
Thế nào là món ăn điều dưỡng? Món ăn điều dưỡng của chứng mỡ cao trong máu có nguyên tắc nào?
Sắp xếp ăn uống của người bị chứng mỡ cao trong máu nên chú ý gì?
Ăn uống của người mỡ cao trong máu có cấm kỵ gì?
Thì cuốn sách này đây sẽ chỉ dẫn cho bạn những món ăn chữa bệnh đó.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top