Tác giả: Đào Trung Hiếu
Tội phạm - Đọc vị và ứng phó
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 499 cuốn
Sách gồm 3 tập:
Tập 1: Ứng phó với nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu có
tính chất chiếm đoạt.
Tập 2: Ứng phó với nhóm tội phạm xâm hại tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.
Tâp 3: Ứng phó với nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Với phương châm: “Để người dân không trở thành nạn nhân”, chúng tôi đã cố gắng trình bày tường tận những hiểu biết của mình và tư vấn các biện pháp phòng ngừa đối với từng nhóm tội phạm thường xảy ra trong đời sống.
Tuy nhiên, vì là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam viết về kỹ năng ứng xử với tội phạm, nên khó tránh khỏi việc bỏ sót các tình huống tội phạm, hoặc kiến giải chưa hay về mưu kế ứng phó. Chúng tôi rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của bạn đọc gần xa, để lần tái bản sau sách có nội dung và cách trình bày tốt hơn.
Giá: 92,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tội phạm - Đọc vị và ứng phó
Tác giả:  Đào Trung Hiếu Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Đào Trung Hiếu
Còn trong kho : 499 cuốn
92,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sách gồm 3 tập:
Tập 1: Ứng phó với nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu có
tính chất chiếm đoạt.
Tập 2: Ứng phó với nhóm tội phạm xâm hại tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.
Tâp 3: Ứng phó với nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Với phương châm: “Để người dân không trở thành nạn nhân”, chúng tôi đã cố gắng trình bày tường tận những hiểu biết của mình và tư vấn các biện pháp phòng ngừa đối với từng nhóm tội phạm thường xảy ra trong đời sống.
Tuy nhiên, vì là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam viết về kỹ năng ứng xử với tội phạm, nên khó tránh khỏi việc bỏ sót các tình huống tội phạm, hoặc kiến giải chưa hay về mưu kế ứng phó. Chúng tôi rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý của bạn đọc gần xa, để lần tái bản sau sách có nội dung và cách trình bày tốt hơn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top