Tác giả: Nick Kolenda
Nghệ thuật thuyết phục
Phát hành bởi : NXB Thanh niên
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 38 cuốn
Nhân loại giống như những con rối. Chúng ta đều bị gắn vào mình vô vàn những sợi dây vô hình mà chỉ cần kéo chúng theo một hướng nhất định, chúng sẽ định hướng hành vi của chúng ta mà bản thân chúng ta thậm chí còn không nhận thức được. Nếu bạn biết cách điều khiển những sợi dây này, bạn sẽ biết cách kiểm soát hành vi. Nghệ thuật thuyết phục sẽ không chỉ dạy cho bạn cách thức để ảnh hưởng tâm trí của người khác, mà còn dạy bạn cách sử dụng các biện pháp tâm lý để thao túng hành vi của họ.
Giá: 125,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Nghệ thuật thuyết phục
Tác giả:  Nick Kolenda Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Thanh niên
Tác giả : Nick Kolenda
Còn trong kho : 38 cuốn
125,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhân loại giống như những con rối. Chúng ta đều bị gắn vào mình vô vàn những sợi dây vô hình mà chỉ cần kéo chúng theo một hướng nhất định, chúng sẽ định hướng hành vi của chúng ta mà bản thân chúng ta thậm chí còn không nhận thức được. Nếu bạn biết cách điều khiển những sợi dây này, bạn sẽ biết cách kiểm soát hành vi. Nghệ thuật thuyết phục sẽ không chỉ dạy cho bạn cách thức để ảnh hưởng tâm trí của người khác, mà còn dạy bạn cách sử dụng các biện pháp tâm lý để thao túng hành vi của họ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top