Tác giả: Bùi Sao tuyển chọn
Danh nhân thế giới
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 98 cuốn
Cuốn sách tập hợp các câu chuyện kể về các danh nhân thế giới, trong mọi lĩnh vực giúp các em có thêm những bài học để phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được ước mơ nhằm củng cố hành trang cuộc sống.
Giá: 65,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Danh nhân thế giới
Tác giả:  Bùi Sao tuyển chọn Loại sách: Sách thiếu nhi
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Tác giả : Bùi Sao tuyển chọn
Còn trong kho : 98 cuốn
65,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách tập hợp các câu chuyện kể về các danh nhân thế giới, trong mọi lĩnh vực giúp các em có thêm những bài học để phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được ước mơ nhằm củng cố hành trang cuộc sống.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top