Tác giả: Trương Sỹ Hùng
Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á
Phát hành bởi : NXB CTQG
Năm phát hành : Còn trong kho : 50 cuốn
Nội dung cuốn sách sẽ giúp cho độc giả hiểu rõ hơn quá trình hình thành, phát triển, sự suy thịnh và ảnh hưởng của các tôn giáo khác nhau đến đời sống văn hóa của Đông Nam Á. Từ đó cho thấy tình hình phát triển của mỗi tôn giáo trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á cũng có những khác biệt cụ thể ở từng vương quốc. Bằng cách trình bày khách quan quá trình hội nhập và phương thức tồn tại của bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á (Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo), cuốn sách đi sâu phân tích quá trình hội nhập của mỗi loại hình tôn giáo vào các nước trong khu vực. Thông qua cuốn sách, tác giả đã ngầm lý giải và cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa tôn giáo và văn hóa, văn hóa là một hệ thống được tạo thành bởi nhiều thành tố khác nhau như ngôn ngữ, văn chương, kiến trúc, phong tục tập quán, lối sống, tín ngưỡng, tôn giáo… Trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của văn hoá có sự tác động của điều kiện tự nhiên và xã hội. Tại mỗi vùng đất, điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội lại có sự khác biệt dẫn đến sự phát triển của văn hoá cũng có sự khác nhau. Và quá trình truyền giáo của bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á (Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo) đã làm thay đổi bản chất văn hóa của bộ phận lớn cư dân qua các thời đại
Giá: 42,500 đ -15%
50,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á
Tác giả:  Trương Sỹ Hùng Loại sách: Sách tôn giáo
Phát hành bởi : NXB CTQG
Tác giả : Trương Sỹ Hùng
Còn trong kho : 50 cuốn
42,500 đ -15%
50,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách sẽ giúp cho độc giả hiểu rõ hơn quá trình hình thành, phát triển, sự suy thịnh và ảnh hưởng của các tôn giáo khác nhau đến đời sống văn hóa của Đông Nam Á. Từ đó cho thấy tình hình phát triển của mỗi tôn giáo trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á cũng có những khác biệt cụ thể ở từng vương quốc. Bằng cách trình bày khách quan quá trình hội nhập và phương thức tồn tại của bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á (Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo), cuốn sách đi sâu phân tích quá trình hội nhập của mỗi loại hình tôn giáo vào các nước trong khu vực. Thông qua cuốn sách, tác giả đã ngầm lý giải và cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa tôn giáo và văn hóa, văn hóa là một hệ thống được tạo thành bởi nhiều thành tố khác nhau như ngôn ngữ, văn chương, kiến trúc, phong tục tập quán, lối sống, tín ngưỡng, tôn giáo… Trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của văn hoá có sự tác động của điều kiện tự nhiên và xã hội. Tại mỗi vùng đất, điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội lại có sự khác biệt dẫn đến sự phát triển của văn hoá cũng có sự khác nhau. Và quá trình truyền giáo của bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á (Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo) đã làm thay đổi bản chất văn hóa của bộ phận lớn cư dân qua các thời đại
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top