Tác giả: Tạ Huy Long, Hiếu Minh, Huyền Trang; Dương Trung Quốc giới thiệu
NPH: Kim Đồng
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: B.s.: Duy Đức (ch.b.), Đỗ Chí, Chính Hữu...
NPH: Công an nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đào Duy Anh
NPH: Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nguyễn Như Mai,Nguyễn Quốc Tín,Nguyễn Huy Thắng
NPH: Kim Đồng
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Lê Thành Khôi
NPH: Thế giới
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ quốc phòngBan tuyên giáo Trung ươngViện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
NPH: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Văn Giàu
NPH: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
NPH: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS. Phan Huy Lê (chủ biên)
NPH: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III
NPH: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng..
NPH: Chính trị Quốc gia
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nguyên Trường b.s.
NPH: Văn hoá Thông tin
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trung tướng Phạm Hồng Cư
NPH: Kim Đồng
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Đồng Chỉ Đạo Biên Soạn Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến
NPH: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: TS. Phạm Thị Huệ
NPH: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ban tuyên giáo Trung Uơng,Bộ Quốc phòng,Thành ủy TP. HCM
NPH: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả:  Ban tổng kết chiến tranh,Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
NPH: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Trang 1 2 3 4 5
back to top