Trang chủ  >  Đảng và Bác  >  Triển lãm Sách
Tác giả: Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
NPH: Quân đội Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS,TS Đàm Đức Vượng
NPH: Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Lê Đình Cúc
NPH: Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung - ThS. Trần Văn Kim
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: TS. Lê Trung Nguyệt
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS Đỗ Quang HưngTS. Đỗ Văn Khoan
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS.TS.NGND Trần Văn Bính
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đỗ Hoàng LinhNguyễn Văn DươngVũ Thị Kim Yến
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS, TS Lê Văn Yên
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS.TS Lê Văn Yên
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Sơn Tùng
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS.TS. Mạnh Quang Thắng
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Việt Hằng,Lê Thị Thu Hồng(mềm)
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS.TS. Trần Quang Tám
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Vũ Thị Kim Yến (Biên soạn)
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS. Hà Minh Đức
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (Chủ biên)
NPH: Công an Nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Trang 1 2 3 4 5
back to top